Kadencja IV od 30 maja 2018 r.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Krzysztof Lachmirowicz – przewodniczący
  • Elzbieta Przeździecka – członek
  • Elżbieta Budzewska-Nosowska – sekretarz