Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
05-822 Milanówek
ul. Spacerowa 4
Dyżury zarządu: wtorki, czwartki godz. 10.00 – 12.00
tel. kom. prezes: 607 306 035
e-mail: prezes@mu3w.pl , sekretariat@mu3w.pl

Strona internetowa: https://www.mu3w.pl

Pełna nazwa: Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dokładny adres: 05-822 Milanówek,  ul. Spacerowa 4
Forma prawna: Stowarzyszenie (zarejestrowane, posiadające osobowość prawną) Organizacja Pożytku Publicznego
Data rejestracji oraz nr KRS: 01-12-2006  nr. 0000267444
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5291728245
REGON: 140786220
Nr konta bankowego: 11 9291 0001 0086 8264 2000 0010
Telefony: kom. prezes: 607 306 035
Adresy e-mail:  prezes / zarząd – prezes@mu3w.pl / sekretariat@mu3w.pl