Skład Rady Programowej MU3W (kadencja IV – 2018-2022)

 1. Jerzy  Bralczyk – prof. Uniwersytet Warszawski
 2. Stanisława Bułat – mgr inż gen. górnictwa -słuchaczka MU3W – Sekretarz Rady Programowej
 3. Włodzimierz Gąsowski – prof. Politechnika Poznańska
 4. Bożena Józefów – dr hab. antropologii Kierownik Zakł. Antropologii Instytut Antropologii i Archeologii, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku 
 5. Stanisław Kazubski – prof. Polska Akademia Nauk
 6. Lucyna Kirwil – dr adiunkt Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 7. Artur Kołosowski – gen. WP – MON
 8. Jolanta Louchin – mgr historii, dyr Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
 9. Zdzisław Ples – prof. rektor Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej
 10. Krzysztof Wasiek – b. konsul RP w Chicago – Przewodniczący Rady Programowej

O Radzie Programowej

Organ doradczy Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa na podstawie regulaminu:

 1. 1. Kompetencje Rady Programowej sprowadzają sie do głosu doradczego gwarantującego utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych na MUTW.
 1. 2. Członkami Rady Programowej są przedstawiciele:
  • zarządu MU3W
  • wybranych instytucji kulturalnych i oświatowych
  • mediów
  • władzy samorządowej
 1. 3. Zadania Rady Programowej:
  • Pomoc w opracowaniu ramowego planu działalności edukacyjnej MU3W
  • doradztwo w doborze tematyki konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji i spotkań
  • pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i prowadzących zajęcia
  • aktywny udział w realizacji zadań MU3W
 1. 4. Rada Programowa spotyka się z inicjatywy członków Zarządu MU3W.