Rok 2018

Sprawozadanie Organizacji Pozytku Publicznego (Narodowy Instytut Wolności CRSO):
Wstęp do sprawozdania finansowego 2018 (pdf)
Rachunek zysków i start 2018 (pdf)
Bilans roczny 2018 (pdf)
Raport merytoryczny 2018 (pdf)
Informacje dodatkowe 2018 (pdf)


Rok 2017

Sprawozadanie Organizacji Pozytku Publicznego (Narodowy Instytut Wolności CRSO):
Wstęp do sprawozdania finansowego 2017 (pdf)
Rachunek zysków i start 2017 (pdf)
Bilans roczny 2017 (pdf)
Raport merytoryczny 2017 (pdf)
Informacje dodatkowe 2017 (pdf)


Rok 2016

Sprawozdanie z projektu: lektoraty j. angielskiego, francuskiego dofinansowane (tzw. maly grant) przez Burmistrza Milanówka w 2016 r. Sprawozadanie – lektoraty 2016 (pdf)
Sprawozadanie z projektu: ” Edukacja prozdrowotna, kulturalna i integracja Seniorów ” dofinansowanego przez Burmistrza Milanówka w 2016 r. Sprawozdania – kultura 2016 (pdf)
Sprawozdanie z projektu: „Edukacja prozdrowotna, profilaktyka i integracja Seniorów” dofinansowanego przez Burmistrza Milanówka w 2016 r. Sprawozdanie – edukacja prozdrowotna 2016 (pdf)
Sprawozdanie finansowe MU3W za rok 2016 Sprawozdanie fiansowe za rok 2016 (pdf)


Rok 2015

Sprawozdanie z projektu: lektoraty j. angielskiego, francuskiego i niemieckiego dofinansowane (tzw. maly grant) przez Burmistrza Milanówka w 2015 r. Sprawozdanie – lektoraty 2015 (pdf)

Sprawozadanie z projektu: Publikacja „10 lat MU3W” – przygotowanie do druku dofinansowanego przez Burmistrza Milanówka w 2015 r. Sprawozdanie monografia 2015 (pdf)

Sprawozdania OPP dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej:
Informacje ogólne 2015 (pdf)
Bilans roczny 2015 (pdf)
Informacje dodatkowe do bilansu 2015 (pdf)
Rachunek zysków i strat 2015 (pdf)
Sprawozdanie merytoryczne 2015 (pdf)


Rok 2014

Informacje uzupełniające do bilansu 2014 (pdf)
Bilans 2014 (pdf)
Informacje ogólne 2014 (pdf)
Informacje ogólne 2014 (pdf)
Sprawozdanie z projektu dofinansowanego przez UM Milanówek: Sprawozdanie dofinansowania 2014 (pdf)


Rok 2013

Sprawozdania merytoryczne OPP Sprawozdanie 2013 (pdf)
Sprawozdania finansowe OPP Rachunek wyników 2013 (pdf) , bilans (pdf)
Projekt ASOS I Wydruk sprawozdania 2013 (pdf)
Projekt ASOS II Wydruk sprawozdania 2013 (pdf)
Projekt UM „Pod wspólnym niebem”, sprawozdanie 2013 (pdf)
Projekt (mały grant): Kurs j. niemieckiego: sprawozdanie 2013 (pdf)


Rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne opisowe 2012 (pdf)
Sprawozdanie merytoryczne (MPiPS) 2012 (pdf)
Bilans 2012 (pdf)
Rachunek wyników 2012 (pdf)


Rok 2011

Sprawozdanie finansowe 2011 (pdf)
Sprawozdanie merytoryczne 2011 (pdf)


Rok 2010

Sprawozdanie finansowe 2010 (pdf)
Sprawozdanie merytoryczne 2010 (pdf)
Sprawozdanie informacje dodatkowe 2010 (pdf)


Rok 2009

Sprawozdanie finansowe 2009 (pdf)
Sprawozdanie merytoryczne 2009 (pdf)
Sprawozdanie informacje dodatkowe 2009 (pdf)