Jeśli chcesz  wesprzeć Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku odpisem 1% podatku w zeznaniu podatkowym za rok 2017 r. oferujemy Ci proste narzędzie, dzięki któremu wydrukujesz niezbędne formularze do wypełnienia ręcznie lub pobierzesz program ułatwiajacy wypełnianie go w Twoim komputerze lub on_line. Kliknij tutaj >>> 

Zarząd Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że od dnia 19 października 2009 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS 0000267444

ODPISZ 1 % SWOJEGO PODATKU NA NASZ MILANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Cel działania naszej organizacji określa STATUT.
Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz na rzecz ogółu osób starszych. MU3W skupia ponad 150 osób, w tym 90 % słuchaczy, to osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Wiek uczestników jest bardzo zróżnicowany: 40 – 82 lata.
Głównym celem organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej w różnych dziedzinach: kształcenie ustawiczne ludzi starszych, aktywizacja społeczna poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska osób starszych w tym również niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych.