Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (tekst jednolity – aktualizacja grudzień 2013 r)

STATUT