Towarzystwo Miłośników Milanówka – organizacja spotkań dla mieszkanców Milanówka.

Milanowskie Centrum Kultury – współudział w organizowaniu niektórych uroczystości miejskich.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wspólne opracowanie ankiety pt. „Program aktywizacji kulturalnej osób starszych” skierowanej do mieszkańców naszego miasta.

Miejskie Centrum Informacji – organizacja warsztatów komputerowych.(kurs podstawowy) dla słuchaczy MU3W.