Skład Zarządu MU3W:

Regulamin pracy zarządu: Regulamin (pdf)

Kadencja IV od 30  maja 2018 r. (aktualizacja czerwiec 2018 r.)

Prezes – Maria Barbarska
Wiceprezes – Małgorzata Strzałkowska
SekretarzGrażyna Medyńska
SkarbnikLeokadia Dorota  Zielińska-Orlikowska
Członek Zarządu – Elżbieta Butzke
Członek Zarządu – Krystyna Skajewska