Cel działania naszej organizacji określa STATUT

Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz na rzecz ogółu osób starszych. MU3W skupia ponad 150 osób, w tym 90 % słuchaczy, to osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Wiek uczestników jest bardzo zróżnicowany: 40 – 82 lata.
Głównym celem organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej w różnych dziedzinach: kształcenie ustawiczne ludzi starszych, aktywizacja społeczna poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska osób starszych w tym również niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych.

Od dnia 19 października 2009 Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS 0000267444