Dołącz do nas!

Kilka przydatnych informacji dla osób, które pragną zostać słuchaczami MU3W i aktywnie spędzać czas w miłym towarzystwie.

W celu ułatwienia nowym Słuchaczom MU3W integracji z naszą społecznością, podajemy poniżej garść informacji o Uniwersytecie, obowiązkach Słuchaczy i rutynowych procedurach przy korzystaniu z oferty programowej.

 • MU3W jest stowarzyszeniem o osobowości prawnej, działającym w oparciu o Statut, zarejestrowanym w KRS.
 • Od 2009 r posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
 • Działalność Uniwersytetu finansowana jest w znaczącej mierze ze składek Słuchaczy – członków MU3W Wysokość rocznej składki ustala, zgodnie ze Statutem, Ogólne Zgromadzenie Członków. Zarząd jest wybierany na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie wszystkich słuchaczy. Obecny Zarząd składa się z 6 członków, z wyboru pochodzi też Komisja Rewizyjna. Raz w roku odbywa się zebranie sprawozdawcze, na którym Zarząd przedstawia wszystkim członkom roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne.
 • MU3W ma swoja siedzibę przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku.
 • Zapisy nowych słuchaczy w roku 2019 odbywają się od września we wtorki i czwartki od godz. 10.00- 12.00 w naszej siedzibie MU3W, budynek C UM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku.
 • Podstawowym obowiązkiem słuchaczy jest zapoznanie się ze statutem MU3W, opłacanie składek semestralnych: dwukrotnie w ciągu roku akademickiego po 70 zł na semestr. Nowi słuchacze wpłacają ponadto jednorazowo wpisowe w wysokości 50 zł .
 • Niekorzystanie z zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty. Nie ma tzw. urlopów dziekańskich, zwrotów wpisowego ani składek.
 • Zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 m-cy powoduje wykluczenie z listy słuchaczy MU3W.
 • O wszelkich dodatkowych zajęciach, zaproszeniach i wielu innych sprawach informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej (www.mu3w.pl) i przed wykładami.
 • Szczegółowe propozycje zajęć programowych opracowywane są na cały semestr
   1. Wykłady – prowadzone będą w sali przy ulicy Spacerowej 4 w Milanówku.
   2. Nauka języków obcych w grupach dla początkujących i zaawansowanych, proponujemy naukę języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego rozpoczęcie zajęć od od połowy października
   3. Różne typy gimnastyk usprawniających, gimnastyka usprawniająca na sali, gimnastyka na pływalni w Grodzisku Maz. nordic walking
   4. Warsztaty komputerowe
   5. warsztaty rysunku i malarstwa
   6. warsztaty teatralne.
   7. Korzystanie z wykładów ogólnych, udział w seminariach, spotkaniach w Saloniku Literackim jest nieodpłatne (w ramach wpłaconej składki).
 • Lektoraty, pływanie, udział w organizowanych wyjazdach turystycznych, koncertach, spektaklach są płatne. Wysokość opłaty jest zawsze promocyjna.