Porozumienie UTW PTO

W dniu 1 października 2011 r w Milanówku podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego MU3W zostało podpisane (zobacz zdjęcia) Porozumienie o współpracy pomiędzy:
– Brwinowskim Uniwersytetem Każdego Wieku działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie, reprezentowanym przez p.o. dyrektora Annę Sobczak.
– Milanowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (MU3W) – stowarzyszeniem o statusie organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Milanówku przy ul. Spacerowej 4, reprezentowanym przez prezes Marię Dominikę Inkielman,
– Uniwersytetem Otwarty POKOLENIA przy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, reprezentowany przez dyrektora Alinę Witkowską. Porozumienie to wpisuje sie w formułę i cele podpisanego w roku 2010 porozumienia „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” – Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna.