Kadencja IV od 30 maja 2018 r                                                              –

  • Zofia Uniejewska – Przewodnicząca Rady Słuchaczy
  • Zofia Czubala
  • Barbara Matuszewska-Berg
  • Daniela Kaczorowska
  • Cecylia Piątkowska